historia

Kościół Parafialny pw. św. Anny w Szewcach (gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki)

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Szewcach znajduje się w dekanacie Wrocław północ I (Osobowice) w Archidiecezji Wrocławskiej. Erygowana w XIII wieku. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. 

Wieś Szewce wzmiankowana już w 1322 roku. W I połowie XIV wieku wzniesiono tu kościół, który został przebudowany w XVIII wieku. Zmieniono wtedy sklepienie prezbiterium na krzyżowe, przekształcono okna i przypory, po stronie zachodniej i północnej powstały dwa ostrołukowe portale o bogatym wystroju. Wzniesiono rokokową ambonę. Do dziś zachowały się pochodzące z XIV wieku fragmenty wieży kościelnej (dolna jej część) zbudowane z cegły i ciosów kamiennych. Jest to kościół jednonawowy, oskarpowany na narożach.
Kościół gotycki pod wezwaniem św. Anny wzmiankowany był już ok. 1350 r., obecna budowla powstała w pierwszej połowie XIV w., do jej przebudowy doszło w XVIII w.


Przedwojenne zdjęcie kościoła.

Kościół jest orientowaną, jednonawową budowlą zamkniętą prezbiterium na planie prostokąta. Od zachodniej strony znajduje się wieża. Prezbiterium sklepione krzyżowo. Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych okresów. Zachowała się manierystyczna chrzcielnica, natomiast ołtarze stworzone zostały w okresie baroku. We wnętrzu znajduje się min. barokowy ołtarz z początku XVIII w. z obrazem św. Anny, patronki kościoła pędzla F. A. Schefflera z 1740 roku.
W kościele od dnia 31 maja 2018 
roku znajdują się relikwie św. Jana Pawła II. 
Kościół parafialny p.w. św. Anny w Szewcach jest wpisany do rejestru zabytków pod nr rejestru A/3871/1209 decyzją z dnia 15.12.1965 r.